POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Analizy benchmarkingowe

W ramach świadczonych usług oferujemy sporządzanie, aktualizację i weryfikację analiz benchmarkingowych, których celem jest ustalenie, czy warunki transakcji wewnątrzgrupowych są porównywalne do warunków występujących w porównywalnych transakcjach zawieranych przez podmioty niepowiązane.

 

Wykorzystanie wyników analiz danych porównawczych w procesie ustalania lub weryfikacji cen ma na celu zminimalizowanie ryzyka uznania warunków transakcji wewnątrzgrupowych przez organy administracji podatkowej za nierynkowe, a tym samym chroni podatnika przed ryzykiem doszacowania dochodu.

 

Usługi w zakresie analizy danych porównawczych obejmują:

  1. przygotowanie analiz porównawczych (benchmarków) w aspekcie zewnętrznym (przy użyciu narzędzi służących do efektywnej selekcji oraz analizy grup porównawczych, wykorzystywanych również przez organy podatkowe),

  2. aktualizacja posiadanych przez Klienta analiz porównawczych (benchmarków),

  3. weryfikacja posiadanych przez Klienta analiz porównawczych (benchmarków).

Analizy benchmarkingowe od stycznia 2017 r. stanowią element obowiązkowy dokumentacji podatkowych, dla podatników osiągających przychody lub koszty na poziomie co najmniej równowartości 10.000.000,00 euro.

 

Analizy benchmarkingowe stanowią ważne narzędzie pozwalające podatnikowi przede wszystkim ocenić i uzasadnić warunki stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Celem analizy benchmarkingowej jest weryfikacja poziomu cen i marż stosowanych przez podmioty powiązane. Sporządzone analizy benchmarkingowe, obok dokumentacji cen transferowych, pomagają przedsiębiorcom w uzasadnieniu przyjętych warunków transakcji wewnątrzgrupowych oraz chronią przed ryzykiem doszacowania dochodu z transakcji kontrolowanej.

 

Wielu podatników sporządza dokumentację podatkową do transakcji, która miała miejsce nawet kilka lat wcześniej, przez co dostęp do danych potwierdzających rynkowy charakter transakcji jest ograniczony, a tym samym utrudniony jest proces obrony transakcji przed zarzutem organów podatkowych o stosowanie warunków odbiegających od warunków rynkowych. W celu skutecznej obrony stosowanych cen transferowych warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie bieżącej analizy benchmarkingowej.

 

W praktyce, analiza benchmarkingowa może zostać sporządzona w celu ustalenia warunków rynkowych transakcji (przed zawarciem transakcji) lub w celu potwierdzenia, że transakcja jest realizowana na warunkach rynkowych (w trakcie realizacji transakcji).

 

Aby zapewnić jak największą wiarygodność i rzetelność wykonywanych analiz, korzystamy z zewnętrznych baz danych, w tym z baz wykorzystywanych przez urzędy kontroli skarbowej.

Partner
Anna Kubicz
Ceny Transferowe LTCA

Tel: 506 071 669
e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

Nowe elementy local file

Omówienie nowego zakresu dokumentacji local file.

 

 

Grupowanie transakcji

Omówienie najnowszych stanowisk organów podatkowych w zakresie grupowania transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju.

Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!