POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

Partner
Anna Kubicz
Ceny Transferowe LTCA

Tel: 506 071 669
e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

Wykształcenie:

 

Uniwersytet Warszawski – prawo

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – aplikacja adwokacka

 

Doświadczenie:

 

Ekspert z zakresu cen transferowych. Od 2011 roku współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT.

 

Koncentruje się na doradztwie z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych dla zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu projektowania i wdrażania polityk cen transferowych, restrukturyzacji biznesowych, dokumentacji cen transferowych, jak również prowadzi kursy i szkolenia z zakresu cen transferowych.

 

Zarządzała projektami z zakresu cen transferowych, obejmujące m.in.

 

 • Planowanie i wdrażanie polityki cen transferowych w grupach kapitałowych.
 • Kompleksowe dokumentowanie przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych, w tym wsparcie w zakresie gromadzenia dowodów świadczenia usług.
 • Wyceny transakcji towarowych i usługowych między pomiotami powiązanymi.
 • Przeglądy dokumentacji podatkowej spółek pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.
 • Sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz dokumentacji master file i local file w aspekcie zmian od 1 stycznia 2017 r
 • Przygotowywanie analiz porównawczych.

 

Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych dla klientów m.in. z branży budowlanej i deweloperskiej, medialnej, hotelarskiej, stalowej, ubezpieczeniowej, IT oraz marketingowej. Doradzała podmiotom gospodarczym w zakresie korzyści możliwych do osiągnięcia dzięki prawidłowo realizowanej polityce cen transferowych oraz ryzyka związanego ze stosowaniem nierynkowych cen.

 

 Włada biegle językiem angielskim.

 
Obszary praktyki:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

 • Analizy benchmarkingowe

 • Polityka cen transferowych, ustalanie wewnętrznych zasad rozliczeń transakcji wewnątrzgrupowych

 • Wyceny transakcji towarowych i usługowych

 • Działalność szkoleniowa

 
Ostatnie projekty:

 1. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji cen transferowych (local file, master file, analizy benchmarkingowe) dla grup kapitałowych z branży budowlanej, IT oraz nieruchomości, farmaceutycznej oraz motoryzacyjnej.

 2. Opracowanie wewnętrznych procedur w zakresie dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych, w tym wsparcie w zakresie gromadzenia dowodów świadczenia usług.

 3. Opracowanie zasad rozliczeń, w tym ustalenie sposobu kalkulacji oraz rynkowego poziomu cen.

Grupowanie transakcji

Omówienie najnowszych stanowisk organów podatkowych w zakresie grupowania transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju.

Nowe elementy local file

Omówienie nowego zakresu dokumentacji local file. 

Anna Kubicz w mediach/prasie

 

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Anny Kubicz na platformie AkademiaLTCA.pl