POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

Bieżące doradztwo

Bieżące doradztwo z zakresu cen transferowych zapewnia Państwu stały dostęp do naszych ekspertów oraz wsparcie w zakresie bieżących kwestii pojawiających się w Państwa działalności związanych z transakcjami wewnątrzgrupowymi. Możliwość korzystania z konsultacji z naszymi doradcami ma na celu wsparcie jednostek i osób odpowiedzialnych za obszar cen transferowych w prawidłowym  zarządzaniu ryzykiem związanym z realizacją transakcji z podmiotami powiązanymi.


W ramach bieżącego doradztwa proponujemy wsparcie z zakresu cen transferowych obejmujące:

 1. bieżącą asystę oraz reprezentowanie Państwa firmy w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych

 2. ustalenie warunków rynkowych transakcji,

 3. szkolenia z zakresu cen transferowych,

 4. ocenę obowiązku opracowania dokumentacji podatkowych,

 5. opracowanie/aktualizację dokumentacji cen transferowych,

 6. opracowanie/aktualizację analiz danych porównawczych,

 7. bieżące konsultacje w zakresie kwestii dotyczących cen transferowych,

 8. doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych,

 9. wsparcie w zakresie prowadzenia postępowań z administracją podatkową w zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Prawidłowe zarządzanie transakcjami wewnątrzgrupowymi to kwestia, za którą odpowiedzialność powinni ponosić wszyscy członkowie danej grupy kapitałowej. Wszelkie słabości w tym zakresie, wynikają z braku zagwarantowania odpowiedniej odpowiedzialności, strategii i przejrzystości w procesie prawidłowego ustalania warunków transakcji wewnątrzgrupowych.


Wzrastające zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych oznacza, iż grupy kapitałowe powinny wykazywać się większą dyscypliną, lepszym współczynnikiem kontroli wewnętrznej a także większym stopniem odpowiedzialności. Niedostosowanie się do istniejących i nowo powstających przepisów i regulacji prawnych może stanowić zagrożenie dla działalności biznesowej podmiotów oraz zwiększać ryzyko w obszarze sankcji podatkowych.


Przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę istniejące ryzyka związane z nierynkowymi warunkami transakcji wewnątrzgrupowych. Podmioty, które stosują ceny nierynkowe lub nie posiadają prawidłowej dokumentacji podatkowej, narażone są na ryzyko doszacowania dochodu od transakcji wewnątrzgrupowych.


Powyższe ryzyka sprawiają, iż w wielu przedsiębiorstwach posiadanie polityki cen transferowych i procedur zarządzania transakcjami wewnątrzgrupowymi staje się narzędziem służącym do maksymalnego ograniczenia ryzyka podatkowego, jak również pozwala na spójne zarządzanie transakcjami wewnątrzgrupowymi. W związku z tym, polityka cen transferowych, staje się dla przedsiębiorców coraz bardziej istotnym elementem w procesie ustalania warunków transakcji wewnątrzgrupowych.


Partner
Anna Kubicz
Ceny Transferowe LTCA

Tel: 506 071 669
e-mail: anna.kubicz@ltca.pl

Nowe elementy local file

Omówienie nowego zakresu dokumentacji local file.

 


Grupowanie transakcji

Omówienie najnowszych stanowisk organów podatkowych w zakresie grupowania transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju.Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!