POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Obsługa korporacyjna i transakcje M&A

Główną specjalizacją Działu Prawnego Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Dodatkowo w ofercie Kancelarii znajduje się obsługa prawna transakcji zbywania lub nabywania przedsiębiorstw, bądź ich zorganizowanej części. Doradzamy ponadto przy transakcjach mających na celu przeniesienie udziałów lub akcji spółek.

 

W ramach przedmiotowej specjalizacji oferujemy w szczególności:

  1. doradztwo przy wyborze właściwej formy prowadzenia działalności oraz bieżącą obsługę prawną spółek,

  2. bieżące doradztwo w zakresie korporacyjnego aspektu działalności przedsiębiorcy, w szczególności przygotowywanie projektów aktów wewnątrzkorporacyjnych spółki, wsparcia spółek w trakcie przeprowadzenia zgromadzeń wspólników,

  3. doradztwo w procesach M&A, tworzenie optymalnego modelu prawno-podatkowego transakcji, przeprowadzenie kompleksowego prawnego i podatkowego due diligence spółek, negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie dokumentów transakcyjnych, doradztwo i wsparcie we wszystkich około transakcyjnych problemach natury prawnej,

  4. negocjowanie i przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym,

  5. obsługę sporów korporacyjnych, w tym doradztwo prawne i reprezentację w sprawach korporacyjnych w postępowaniach sądowych (w tym rejestrowych) i administracyjnych.

PARTNER
Katarzyna Lamczyk
Radca Prawny | Kancelaria Prawna LTCA

Tel: 506 751 439
e-mail: katarzyna.lamczyk@ltca.pl

Rozporządzenie E-Privacy

Omówienie projektowanych zmian dotyczących działalności w łączności elektronicznej.Ochrona danych osobowych zmiany

mówienie rewolucji w prawie ochrony danych osobowych.


Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!