POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

PARTNER
Katarzyna Lamczyk
Radca Prawny | Kancelaria Prawna LTCA

Tel: 506 751 439
e-mail: katarzyna.lamczyk@ltca.pl

Wykształcenie:


Wydział Prawa i Admnistracji Uniwersytetu Gdańskiego – prawo

Okręgowa Izba Radcow Prawnych w Warszawie – Radca Prawny (nr wpisu WA-13146).

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – alternatywne fundusze na rozwój i inżynierii finansowej.

 

Doświadczenie:

 

Swoje doświadczenie zdobywała w renomowanych Kancelariach specjalizujących się w obsłudze prawnej dużych i początkujących przedsiębiorców, instytucji finansowych, instytucji płatniczych i  podmiotów z branży FinTech.

 
Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego, rynków kapitałowych, obsługi startupów i pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorstw. Swoje zainteresowania koncentruje wokół ochrony danych osobowych, prawa bankowego, rynków finansowych i branży e-commerce. Zdobyła bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów zgodności i dostosowania dokumentacji wewnętrznej z rozporządzeniem RODO. Sporządzała polityki prywatności oraz opinie prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

 
Prowadziła liczne postępowania gospodarcze i administracyjne. W zakresie bieżacego doradztwa prawnego sporządzała, negocjowała i opiniowała umowy gospodarcze, sporządzała dokumenty korporacyjne, prowadziła badania due diligence i sporzadzała raporty dotyczace zgodności dokumentacji wewnętrznej z prawem.

 

Prowadziła szkolenia z zakresu wdrażania regulacji FATCA oraz w tematyce nadzoru nad rynkiem finansowym. Uzyskała liczne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach i  konferencjach branżowych.

 

Włada biegle językiem angielskim.

Obszary praktyki:

 • Przeprowadzanie audytów zgodności i wdrażanie RODO

 • Sporządzanie i dostosowywanie regulaminów, polityk prywatności oraz polityk cookies w obrocie e-commerce

 • Doradztwo prawne w procesie inwestycyjnym dla startupów oraz raporty due diligence

 • Emisja dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji

 • Przeprowadzanie transakcji M&A

 • Przygotowywanie projektów aktów wewnątrzkorporacyjnych spółki

 • Sporządzanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym

 • Prowadzenie postępowań gospodarczych


Ostatnie projekty:

 

 1. Przeprowadzanie audytu i raportu luk w zakresie zgodności dokumentacji polskiego banku z branży motoryzacyjnej z dyrektywą PSD2 i rozporządzeniem RODO.

 2. Opracowanie regulaminów i polityk prywatności dla dwóch serwisów internetowych zajmujących się pośrednictwem w wynajmie rzeczy i nieruchomości.

 3. Przygotowanie opinii prawnej dla Krajowej Instytucji Płatniczej dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych w świetle rozporządzenia RODO i tajemnicy bankowej.

Rozporządzenie E-Privacy

Omówienie projektowanych zmian w ochronie praw i wolności w usługach związanych z łącznością elektroniczną

Ochrona danych osobowych zmiany

Omówienie rewolucji w prawie ochrony danych osobowych.

Katarzyna Lamczyk w mediach/prasie

 

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Radcy Prawnego Katarzyny Lamczyk na platformie AkademiaLTCA.pl