POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Obsługa startupów

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług skupiamy się nie tylko na obsłudze dużych i średnich przedsiębiorców, ale w szczególności dbamy o interesy początkujących firm.


W praktyce naszej Kancelarii wykształciliśmy szereg usług dedykowanych specjalnie dla obsługi startupów, są to w szczególności:

  1. wsparcie i doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy działalności, rejestrowanie spółek kapitałowych i ich bieżąca obsługa korporacyjna,

  2. doradztwo i wparcie prawne w zakresie pozyskiwania finansowania na działalność lub finansowanie projektów,

  3. sporządzanie badania prawnego i podatkowego due diligence spółek,

  4. negocjowanie, sporządzanie lub opiniowanie umów inwestycyjnych,

  5. sporządzanie i opiniowanie dokumentacji transakcyjnej,

  6. doradztwo prawne i podatkowe w zakresie transakcji mających za przedmiot przeniesienie udziałów (akcji) spółek,

  7. tworzenie regulaminów, polityk prywatności w obrocie e-commerce.

Wzmożone zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych oraz coraz bardziej restrykcyjne przepisy zarówno międzynarodowe jak i krajowe, wymagają by warunki w zawieranych transakcjach grupowych odpowiadały warunkom, na które przystałyby przedsiębiorstwa niezależne. Nasz Zespół wspiera przedsiębiorców zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi w sprostaniu wymogom, jakie stawiane są przedsiębiorcom w zakresie problematyki cen transferowych.

 

Aktualnie, ryzyko podatkowe i sankcje związane z obszarem cen transferowych stanowią niezwykle istotną kwestię. Zwiększona ilość kontroli oraz ich skuteczność powoduje, że coraz więcej przedsiębiorstw analizuje warunki realizowanych przez podmioty powiązane transakcji oraz szczególną uwagę zwraca na konieczność posiadania dokumentacji podatkowej, opisującej transakcje i uzasadniającej rynkowość stosowanych cen.

 

Przedsiębiorstwa powinny brać pod uwagę istniejące ryzyka związane z nierynkowymi warunkami transakcji wewnątrzgrupowych. Podmioty, które stosują ceny nierynkowe lub nie posiadają prawidłowej dokumentacji podatkowej, narażone są na ryzyko doszacowania dochodu od transakcji wewnątrzgrupowych

 

PARTNER
Katarzyna Lamczyk
Radca Prawny | Kancelaria Prawna LTCA

Tel: 506 751 439
e-mail: katarzyna.lamczyk@ltca.pl

Rozporządzenie E-Privacy

Omówienie projektowanych zmian dotyczących działalności w łączności elektronicznej.


Ochrona danych osobowych zmiany

Omówienie najnowszych stanowisk organów podatkowych w zakresie grupowania transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju.


Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!