POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

ADWOKAT
Przemysław Korba
Kancelaria prawna LTCA

Tel: 796 209 109
e-mail: przemyslaw.korba@ltca.pl

Wykształcenie:


Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – prawo.

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie – Adwokat.

 

Doświadczenie:

 

Wieloletni praktyk i ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując w kancelariach prawnych i podatkowych.


Zajmuje się przede wszystkim doradztwem prawnym na rzecz podmiotów prawa handlowego, obejmującym między innymi tworzenie, przekształcanie i rejestrację przedsiębiorców, jak również dotyczącym bieżących przedsięwzięć gospodarczych.


Specjalizuje się w sporządzaniu umów handlowych, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, dochodzeniu należności, a także odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. Prowadzi kompleksową analizę prawną sytuacji dłużników i wierzycieli, reprezentuje Klientów zarówno przed wszczęciem jak i w trakcie postępowania egzekucyjnego, rekomendując najkorzystniejsze rozwiązania adekwatne do stanu faktycznego sprawy.


Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz organami administracji. Zajmuje się czynną reprezentacją klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz windykacją należności.


Włada biegle językiem niemieckim.

Obszary praktyki:

 • Prawo korporacyjne

 • Prawo gospodarcze i umowy handlowe

 • Windykacja należności

 • Postępowania sądowe

 • Odpowiedzialność karnoskarbowa

 • Prawo pracy


Ostatnie projekty:

 

 1. Przygotowywanie i opiniowanie: kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz umów o roboty budowlane dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

 2. Reprezentacja spółek w postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.

 3. Obsługa prawna dotycząca podziału, łączenia, przekształcania spółek oraz doradztwo w zakresie optymalizacji formy działalności gospodarczej.

Rozporządzenie E-Privacy

Omówienie projektowanych zmian w ochronie praw i wolności w usługach związanych z łącznością elektroniczną

Ochrona danych osobowych zmiany

Omówienie rewolucji w prawie ochrony danych osobowych.

Przemysław Korba w mediach/prasie

 

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Doradcy Podatkowego Marcina Zarzyckiego na platformie AkademiaLTCA.pl