POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

SENIOR ASSOCIATE
Przemysław Pawłowski
Ceny transferowe LTCA

Tel: 661 547 044
e-mail: przemyslaw.pawlowski@ltca.pl

Wykształcenie:


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – doradztwo podatkowe


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – administracja


Doświadczenie:


Praktyk i ekspert z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych i zarządzania ryzykiem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, gdzie sporządzał interpretacje indywidualne oraz postanowienia w sprawach dotyczących podatków dochodowych i podatku VAT. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki cen transferowych oraz podatku u źródła.


Realizował liczne projekty z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych m.in. dla największych spółek z branży budowlanej, finansowej, produkcyjnej i logistycznej.


Przygotowywał analizy danych porównawczych jak również polityki cen transferowych oraz dokumentacje podatkowe w kontekście zmian przepisów po 1 stycznia 2017 roku. Z pozytywnym skutkiem reprezentuje Klientów w rozmowach z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, którym podmioty te odmawiały udzielania niezbędnych informacji w celu sporządzenia kompletnej dokumentacji cen transferowych wymaganych polskich przepisów.


Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia cen transferowych.


Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

Obszar praktyki:

 

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

 • Analizy benchmarkingowe

 • Polityka cen transferowych

 • Analiza transakcji na potrzeby sporządzania dokumentacji cen transferowych

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Podatek u źródła

Ostatnie projekty

 

 1. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych (local file, master file) dla grup kapitałowych z branży logistycznej, produkcyjnej, szklarskiej.

 2. Sporządzenie polityki cen transferowych dla jednej z największych spółek budowlanych w Polsce.

 3. Sporządzanie analiz danych porównawczych oraz opisów zgodności warunków transakcji.

Grupowanie transakcji

Omówienie najnowszych stanowisk organów podatkowych w zakresie grupowania transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju.

Nowe elementy local file

Omówienie nowego zakresu dokumentacji local file. 

Przemysław Pawłowski w mediach/prasie

 

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami i szkoleniami Przemysława Pawłowskiego na platformie Akademia LTCA.pl