POSTS
24
Grudzień 2015
Massive Dynamic Meeting
24
Grudzień 2015
Communication is the key
24
Grudzień 2015
Bill O’Reilly
24
Grudzień 2015
Use Everyone Experience
24
Grudzień 2015
Business Weekly Podcast
24
Grudzień 2015
Lets Grow Every Business
15
Listopad 2015
Bill Gates
15
Listopad 2015
New Team Coming Up
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Rynki kapitałowe

Kancelaria świadczy szereg usług związanych z obsługą rynków kapitałowych oraz emisją dłużnych papierów finansowych, w tym obligacji, w szczególności prowadzimy:

  1. doradztwo prawne w zakresie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, nabywania pakietów akcji,

  2. doradztwo prawne w zakresie sporządzania dokumentacji pod emisję obligacji korporacyjnych i zarządzanie obligacjami,

  3. postępowania sądowe związane z papierami wartościowymi i rynkami kapitałowymi,

  4. bieżącą obsługę korporacyjną spółek publicznych, doradzamy w zakresie obowiązków informacyjnych w przypadku spółek, których akcje lub obligacje są przedmiotem zorganizowanego obrotu,

  5. postępowania administracyjne przez KNF oraz przed instytucjami rynku kapitałowego.

PARTNER
Katarzyna Lamczyk
Radca Prawny | Kancelaria Prawna LTCA

Tel: 506 751 439
e-mail: katarzyna.lamczyk@ltca.pl

Rozporządzenie E-Privacy

Omówienie projektowanych zmian dotyczących działalności w łączności elektronicznej.Ochrona danych osobowych zmiany

Omówienie rewolucji w prawie ochrony danych osobowych.


Akademia LTCA już dostępna!

 

Od 27 listopada 2017 r. dostępna jest platforma Akademia LTCA – portal wiedzy dla specjalistów!